Beretning 2022


Formandens beretning – Sæson 2021-22

 

Denne sæson har igen været præget af Coronarestriktioner, vi har afstemt vore retningslinjer løbende for adgang til klubben i overensstemmelse med de udmeldinger, der kom fra sundhedsmyndighederne og DDBU. Heldigvis har vi kun haft få der blev ramt af Corona og uden den større smittespredning i klubben. Desværre ser vi også en nedgang i vor vores medlemsantal grundet alder.

 

Der er løbende arbejdet på at vi kunne komme i betragtning til at få permanent lokale på kasernen. Vi har haft en god kontakt med de ansvarlige fra kommunen, ligesom Christian Aundahl og en medarbejder aflagde os et besøg her i lokalerne, de  kunne også se at støjgener og adgangsforhold ikke var optimale.

 Baggrunden for at flytte er at vi ser en mulighed for at få en større kontaktflade da der er mange andre foreninger der får deres gang på kasernen og at vi bliver mere synlig, og dermed få flere aktive spillere.

 

Det er nu afgjort at vi kan flytte til kasserne forventeligt i løbet af juni og juli måned.

 

Vedrørende hjertestarterplacering på ASG har vi ikke arbejdet videre, da vi afventede svar på flytning.

 

Materialemæssigt er udskiftning af klæder udsat, da vi afventede en mulig flytning. Vi har fået vores pc renset og 4g på internettet, og dermed undgået de lange svartider.

 

Flytning til kasserne er i planlægningsfasen.Vi har tilbud på de væsentlige omkostninger, og planlægger ud fra at vi selv tager os af så meget som muligt .De store ting som flytning skifferplader til bordene flytter Schmatz, opstilling og nye klæder tager Søgård sig af.

Elektriker er bestilt til at der laves stikkontakter under bordene. Vi går nu i gang med at søge forskellige fonde, dels til dækning af de omkostninger vi kan få dækket til flytning men også til et ekstra bord som kan være et carambolebord.

Vi har undersøgt muligheden for at overtage borde fra Sundeved som jo desværre må lukke, men dette har vist sig at være for dyrt.

 

Det er et meget lækkert lokale på 132m2 vi har fået på 3. sal samt et tilstødende møderum på ca 36m2.

 

Vores arbejdsplan lægger frem her sammen med nogle foto af lokalerne.

 

Vi håber at så mange som muligt melder sig til at hjælpe med flytningen når vi når så langt.