feb 2023


Mødereferat  bestyrelsesmøde Tirsdag den 31/ 1 2023 kl 19 i Billardlokalet.

Tilstede:    Gunnar Eyby, Flemming Lott, Carl Chr. Frellesen ,Finn Lauridsen, Birgit Larsen , Børge Agerlund.

  

 

Generalforsamling.:

Ordstyreforslag, ( Birger Segalt)  Valg til Bestyrelse mv. se vedlagte forslag til indkaldelse Fastsættelse af kontingent,  Formandens beretning.Blev afstemt og rettes inden udsendelse budgetpost til klædeskift og højere kontingent  da vi er flere medlemmer.


Hvad skal vi søge til i 2023:

Scoretavler 5 stk

To nye billardborde

Senere af gøres om der skal søges til poolbord / Skomagerbord, eller om gamle borde sættes i tilstødende lokale.

Åben skole: Vi  indsender skabelon til Åbenskole og ser hvad de kan tilbyde.Vi er åbne overfor deltagelse fra 1Maj til 1. September.

Forespørgsel fra DGI om inddragelse er vi ikke indstillet til på nuværende tidspunkt.

Fonde / HansS Tønnesen og Børge Agerlund går i gang med søgning

Huske ansøgning til kommunen i august.

Rengøring: Vi skal have mere styr på rengøring igen. Rengøringshold opstartes og bedre skiltning af affaldssortering.

Vi opfordrer alle til at gøre rent efter sig selv.